Hem

Hjärta, engagemang och kunskap

Är du intresserad av att boka en föreläsning om mångfald, normkritik, genus eller HBTQ? Behöver din organisation kompetensutveckling i arbetsrätt, arbetsmiljö och hälsa? Arbetar du inom vuxenutbildning och behöver en kursledare för att bygga en kurs utifrån en fastställd kursplan? Eller behöver din organisation tillfällig stöttning med ledarskaps- och HR-kompetens? Då har du hamnat rätt!

Jag heter Marcus Gustavsson och har många års erfarenhet av chefs- och ledarskapsroller inom både äldreomsorg och ideella organisationer. Jag har i alla mina engagemang alltid haft fokus på människorna jag möter. Jag brinner för allas rätt att få vara sig själv och bli respekterade för det. Jag har under många år arbetat för att öka kunskaperna om hur normer påverkar hur vi tänker och beter oss, om hur diskriminering yttrar sig och om tecken som kan tyda på att någon blir utsatt för våld i sin relation. Och om hur man kan arbeta för att bidra till att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter. Jag har en hög kunskap om lagar och om övrigt regelverk som styr den offentliga sektorn och arbetslivet. Mina föreläsningar, kurser och utbildningar präglas av fakta, forskning, humor och mycket hjärta. Jag utför mina uppdrag både på plats och digitalt utifrån uppdragsgivarens önskemål.

Med mig får du en engagerad samarbetspartner som skräddarsyr upplägget efter din organisations behov. Jag delar med mig av mina kunskaper och erfarenheter och även av mig själv som person.

Om mig

Jag har en lång erfarenhet av chefs- och ledarroller inom äldreomsorgen, fackföreningsrörelsen och ideella organisationer.

Tjänster

Jag erbjuder föreläsningar, kurser och utbildningar. Jag modererar samtal, debatter och konferenser.

Kontakta mig

Kontakta mig om du är intresserad av samarbete. Jag skräddarsyr upplägget efter din organisations förväntningar och behov.