Tjänster

 

Ämnen

Jag anpassar upplägget efter kundens förväntningar och behov både när det gäller innehåll och omfattning. Jag är noga med förberedelser och att utvärdera mitt arbete. 

Exempel på ämnen som jag föreläser och utbildar i:

 • Arbetsglädje
 • Arbetsmiljö
 • Arbetsrätt
 • Diskriminering
 • Etik och professionellt förhållningssätt inom vård och omsorg
 • Framgångsrikt ledarskap
 • Föreningskunskap
 • Förhandlingsteknik för både arbetsgivare och fackliga företrädare
 • Genus
 • HBTQ
 • Lagstiftning inom offentlig sektor
 • Lönebildning
 • Mångfald
 • Sexuella trakasserier
 • Skyddsombud
 • Styrelsearbete
 • Teambuilding
 • Våld i nära relationer

Föreläsningar

Att utmana heteronormen

Sociala normer är underförstådda förväntningar på människor utifrån exempelvis kön, etnisk bakgrund, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Heteronormen innebär en underförstådd förväntning på att alla människor är heterosexuella. Heteronormen sårar, skadar och diskriminerar HBTQ-personer. Därför måste den utmanas. Denna föreläsning sätter in heteronormen i en historisk kontext för att vi ska förstå varför den är så stark i samhället. Föreläsningen ger också kunskaper för att kunna utmana heteronormen. Dessa kunskaper skapar bättre arbetsplatser och en bättre service till organisationens kunder.

Heteronormen och äldreomsorgen

En föreläsning om hur heteronormen påverkar äldreomsorgen. Varför är det så många äldre som stannar kvar i garderoben? Varför skall man utmana heteronormen? Hur kan medarbetarna inom äldreomsorgen arbeta normkritiskt?

Konsten att komma levande ur patriarkatet med humorn i behåll

Straight man vs flata i ett roligt samtal på djupaste allvar. Om heteronormens förbannelse, att resa sig ändå, om skam, stolthet och lite grann om konsten att bli lesbisk. Samtal mellan Marcus och författaren, journalisten och agitatorn Mian Lodalen.

Lika rättigheter och möjligheter

Om diskrimineringslagen, diskrimineringsformerna och diskrimineringsgrunderna. Om massor av exempel på hur diskriminering yttrar. Om aktiva åtgärder mot diskriminering. Och om goda exempel på framgångsrikt antidiskrimineringsarbete.

#MeToo förändrar världen

#MeToo-rörelsen sätter fingret på att maskulinitetsnormen behöver förändras. Vilket ansvar har samhället och landets arbetsgivare att stötta dem som utsätts för våld i nära relationer, sexuella övergrepp och sexuella trakasserier? Marcus berättar om sina erfarenheter av att stötta kollegor och medarbetare som blivit utsatta. Han berättar också om när maskulinitetsnormen höll på att ta hans liv.

Vad skapar arbetsglädje?

En föreläsning om vad som skapar arbetsglädje. Om vikten av att känna sammanhang. Om konsten att välja rätt inställning. Om bekräftartekniker och dumhetsbekämpning. Vad som skapar arbetsglädje är väldigt individuellt. Men det finns en del forskning och teorier inom området. Och man kan också själv bidra till att hela arbetsplatsen känner arbetsglädje om man fokuserar på rätt saker. Marcus berättar om teorier han använder i sitt ledarskap för att bidra till arbetsglädje och om förebilder som inspirerar honom. Och om när han tillsammans med medarbetarna lyckades vända en arbetsplats från katastrofläge till en verksamhet att vara stolt över.

Våga fråga om våld!

Det finns bara en metod att använda för att ta reda på om någon blir utsatt för våld. Och det är att ställa frågan. Marcus berättar om hur hans engagemang för att stötta våldsutsatta startade. Om tecken som kan tyda på att någon blir utsatt. Om hur man kan ställa frågan. Och hur man kan hantera både ett ja- och ett nej-svar.

Kursledare/Utbildare

Jag har en examen i pedagogik och didaktik och har lång erfarenhet av att undervisa och leda kurser inom framförallt vård- och omsorgskunskap, arbetsrätt, arbetsmiljörätt, ledarskap och organisation. Jag bygger upp kurser både utifrån fastställda kursplaner och skapar kurser och utbildningar utifrån uppdragsgivares behov.

Just nu leder jag kurserna ”Dokumentation och kvalitetssäkring”, ”Etik och professionellt förhållningssätt”, ”Människan i utveckling” och ”Praktisk juridik inom social omsorg” på YH-utbildningen för blivande stödpedagoger inom funktionshinder på Hermods Yrkeshögskola. Jag handleder också studenterna i deras arbete med examensarbetet.

Läs mer om utbildningen ”Stödpedagog”

Just nu leder jag också kurserna ”Arbetsrätt” samt ”Arbetsmiljö och rehabilitering” på Sensus diplomutbildningar för HR-koordinatorer och HR-specialister.

Läs mer om ”Diplomerad HR-koordinator”

Läs mer om ”Diplomerad HR-specialist”

Kunder

Art Clinic
Fackförbundet ST
Finansförbundet
Folkdansringen Göteborg
Folkets Bio i Göteborg
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
Göteborgs Stadsteater
Hermods yrkeshögskola
Härryda kommun
Kulturhuset Kåken
Landstinget Blekinge
Malmö Pride
Nylöse församling
Polisförbundet
Pride Varberg
Sensus studieförbund
Skövde Pride
Stockholm Läns Landsting
Svenska Tandsköterskeförbundet
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
TCO
Unionen
West Pride
Vision
Vänersborgs församling
Yrkeshögskolan i Mölnlycke

%d bloggare gillar detta: