Uppdrag

Arbetsrättens grunder

Ett paket med föreläsningar och praktiska övningar som ger dig kunskaper för att tolka arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Områden som behandlas är arbetsrättens historia, arbetsrättens grunder, lagen om anställningsskydd (LAS), medbestämmandelagen (MBL), diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen, arbetsmarknadens parter, rättsfall m.m.

Omfattning: Efter överenskommelse med uppdragsgivare

Att utmana heteronormen

Sociala normer är underförstådda förväntningar på människor utifrån exempelvis kön, etnisk bakgrund, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Heteronormen innebär en underförstådd förväntning på att alla människor är heterosexuella. Heteronormen sårar, skadar och diskriminerar HBTQ-personer. Därför måste den utmanas.

Denna utbildning sätter in heteronormen i en historisk kontext för att vi ska förstå varför den är så stark i samhället. Utbildningen ger också kunskaper för att kunna utmana heteronormen. Dessa kunskaper skapar bättre arbetsplatser och en bättre service till kommunens medborgare.

Omfattning: Efter överenskommelse med uppdragsgivare. Utbildningen kan anpassas från en halvdag till två heldagar utifrån uppdragsgivarens önskemål.

Beredd för sin uppgift?

Valberedningens roll är ofta underskattad i idéburna organisationer. Ändå är funktionen som valberedare en nyckelroll i en organisations lednings- och utvecklingsarbete. Beredd för sin uppgift? är en utbildning i tio steg som stärker valberedare i sina viktiga uppdrag.

 1. Tydliggör uppgiften!
 2. Tydliggör uppdraget!
 3. Tydliggör sammanhanget!
 4. Tydliggör den uppgift som styrelsen står inför!
 5. Tydliggör kompetenskraven!
 6. Undersök den befintliga kompetensen!
 7. Tydliggör vilken kompetens som saknas!
 8. Rekrytera, utveckla, avveckla!
 9. Motivera förslagen!
 10. Följ upp!

Omfattning: 1-2 heldagar

En styrelse som gör skillnad

Styrelserna i idéburna organisationer bär organisationens verksamhetsidé, och ska samtidigt praktiskt leda verksamheten. Hur lyckas ni med ert uppdrag på ett bra sätt? Den här utbildningen går igenom sju delar av styrelsens arbete som gör att ni kan leda er styrelse från idé till resultat.

 1. Idén i centrum
 2. En tydlig uppgift
 3. Ett gemensamt ansvar
 4. Klara roller
 5. Fungerande arbetssätt
 6. Arbeta strategiskt
 7. Kommunicera idén och resultaten

Omfattning: 2 heldagar

Förhandlingsteknik

Fackliga förhandlingar är spännande eftersom du aldrig kan förutse resultatet i förväg. Hur blir man en framgångsrik förhandlare? Hur kan man använda förhandlingsformalia för att nå framgång? Hur kan man använda sig av retorik i förhandlingar? Och hur ska man hantera härskartekniker?

Ur utbildningens innehåll:

 • Förhandlingsformalia
 • Retorik i förhandlingar
 • Härskartekniker och bekräftartekniker
 • Praktiska övningar
 • Handlingsplan för fortsatt förhandlingsarbete

Omfattning: Heldag eller två halvdagar

Heteronormen och äldreomsorgen

En föreläsning om hur heteronormen påverkar äldreomsorgen. Varför är det så många äldre som stannar kvar i garderoben? Varför skall man utmana heteronormen? Hur kan medarbetarna inom äldreomsorgen arbeta normkritiskt?

Omfattning. 1 1/2 h

Konsten att komma levande ur patriarkatet med humorn i behåll

Straight man vs flata i ett roligt samtal på djupaste allvar. Om heteronormens förbannelse, att resa sig ändå, om skam, stolthet och lite grann om konsten att bli lesbisk.

Samtal mellan Marcus och författaren, journalisten och agitatorn Mian Lodalen

Omfattning: 1 h

Lika rättigheter och möjligheter

Om diskrimineringslagen. Om fakta kring lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Om aktiva åtgärder mot diskriminering. Och om goda exempel på framgångsrikt antidiskrimineringsarbete.

Omfattning: 3 h

Lärare/utbildare

Marcus har erfarenhet av att undervisa elever på yrkeshögskolor och diplomutbildningar i bl.a. arbetsrätt och diskrimineringsrätt samt i utbildningar inom vård, omsorg och LSS.

#MeToo förändrar världen

#MeToo-rörelsen sätter fingret på att maskulinitetsnormen behöver förändras. Vilket ansvar har samhället och landets arbetsgivare att stötta dem som utsätts för våld i nära relationer, sexuella övergrepp och sexuella trakasserier?

Marcus berättar om sina erfarenheter av att stötta kollegor och medarbetare som blivit utsatta. Han berättar också om när maskulinitetsnormen höll på att ta hans liv.

Omfattning 1-1/2 h

Samtalsledare

Marcus har lång erfarenhet av att leda samtal,  debatter och konferenser om allt ifrån arbetsplatsutveckling, likabehandlingsfrågor och politiska frågor till författarsamtal med bl.a. Johan Hilton och Mian Lodalen. Samtalen förbereds grundligt i samarbete med uppdragsgivaren.

Omfattning: Efter överenskommelse med uppdragsgivare

Skyddsombudsrätt

Rollen som skyddsombud är att värna om arbetsmiljön på arbetsplatsen och vara aktiv i arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete. Med utbildningen får du grundläggande kunskaper om arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljörätt, och blir rustad att ha en bra dialog om arbetsmiljö med arbetsgivare och kollegor.

Omfattning: 1-2 heldagar

Vad skapar arbetsglädje?

En föreläsning om vad som skapar arbetsglädje. Om vikten av att känna sammanhang. Om konsten att välja rätt inställning. Om bekräftartekniker och dumhetsbekämpning.

Vad som skapar arbetsglädje är väldigt individuellt. Men det finns en del forskning och teorier inom området. Och man kan också själv bidra till att hela arbetsplatsen känner arbetsglädje om man fokuserar på rätt saker. Marcus berättar om teorier han använder i sitt ledarskap för att bidra till arbetsglädje och om förebilder som inspirerar honom.

Omfattning: 1 1/2 – 2 1/2 h utifrån överenskommelse

Våld i nära relationer – arbetsgivares ansvar

Arbetsgivare är skyldiga att så tidigt som möjligt påbörja arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering för medarbetare som har behov av det. Men hur långt sträcker sig arbetsgivares rehabiliteringsansvar för medarbetare som blir utsatta för våld i sina relationer? Och hur kan man som arbetsgivare eller facklig representant stötta de medarbetare/kollegor som blir utsatta?

Omfattning: 1 h

Kunder

Art Clinic
Fackförbundet ST
Finansförbundet
Folkdansringen Göteborg
Göteborgsregionens kommunalförbund
Göteborgs Stad
Göteborgs Stadsteater
Hermods yrkeshögskola
Härryda kommun
Kulturhuset Kåken
Landstinget Blekinge
Malmö Pride
Polisförbundet
Pride Varberg
Sensus studieförbund
Skövde Pride
Stockholm Läns Landsting
Svenska Tandsköterskeförbundet
TCO
Unionen
Vision
Vänersborgs församling
Yrkeshögskolan i Mölnlycke